TERMENI ȘI CONDIȚII DE PROTECȚIE ȘI CONFIDENȚIALITATE

în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor, nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicabil în Uniunea Europeană.

Asociația VOX IUVENTUTIS este entitate juridică română, cu sediul în Băile Tușnad, jud. Harghita, Str.Oltului nr.43, cod poștal 535600.

Asociatia Vox Iuventutis, denumit în continuare, Operatorul, stochează și procesează anumite date personale ale participanților, ca parte a desfășurării activității de organizare concursuri și alte evenimente.

Domeniul deținut de Asociatia Vox Iuventutis, la care prezentul document se referă este: www.tusnadmarathon.ro 

Prezentul document stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm șu cui transmite aceste date, precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs de persoană vizată.

În conformitate cu dispozițiile regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Operatorul are obligația de a administra datele personale pe care ni le furnizați despre dvs în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos.

I. DEFINIȚII

Date cu caracter personal –  orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Persoană împuternicită – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Destinatar – înseamnă orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent daca este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

II. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM. SCOPUL/TEMEIUL/DURATA PLERUCRĂRII

Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a vă prezenta serviciile  Asociatia Vox Iuventutis și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.

În general prelucrăm următoarele date cu caracter perssonal:

Nume și prenume

Categorie/Gen

Data nașterii

Număr de telefon

Adresă de e-mail

Adresă reședință

Date bancare: nr cont bancar și banca

Imaginea – foto și video

Nr. de concurs/ timpul realizat/ locul în clasament

IP

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și doar pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.

Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele, scopurile și temeiul juridic al activităților prin care prelucrăm aceste date.

COMPLETAREA FORMULARULUI DE ÎNREGISTRARE

Pentru înscrierea la evenimentele sportive organizate de Asociatia Vox Iuventutis trebuie să completați formularul de înregistrare specific categoriei de concurs aleasă.

În momentul completării și finalizării formularului de înregistrare colectăm de la dvs. numele, prenumele, categoria, vârsta, nr. de telefon și adresa de email, orașul și IP-ul.

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare pentru a putea valida și asigura înscrierea dvs. la evenimentul ales. Temeiul prelucrării îl reprezintă raportul contractual dintre părți astfel cum acesta este stabilit prin Regulamentul de concurs. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. Asociatia Vox Iuventutis nu va putea valida și asigura înscrierea dvs. la evenimentul dorit.

EFECTUAREA PLĂȚII TAXEI DE ÎNREGISTRARE

Pentru a putea emite dovezile de plată aferente taxei de înscriere colectăm de la dvs. și datele dvs. bancare, respectiv: nr cont și banca.

În cazul în care alegeți să faceți plata online, datele dvs. de plată online nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către Asociatia Vox Iuventutis, ci doar de furnizorul serviciului de plată electronică sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate vei fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosești pentru plata online. Singurele date privind plata efectuată pe care noi le vom stoca sunt cele legate de data inițierii și finalizării tranzacției precum și situația plății.

În cazul în care plata nu se face online, Asociatia Vox Iuventutis va reține doar nr. de cont și Banca, necesare emiterii facturii fiscale. În temeiul obligației legale impusă de legislația fiscală, datele dvs. cu caracter personal necesare întocmirii documentelor de plată vor fi furnizate partenerilor noștri contractuali care ne furnizează serviciile IT și contabilitate și vor fi folosite în vederea depunerii declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raportului contractual precum și pe un termen de 3 ani de la data înscrierii la eveniment, cu excepția acelor dare care vor fi păstrate pe perioade diferite conform condițiilor prezentei Politici.

Datele dvs. cu caracter personal for fi divulgate departamentelor noastre interne cu atribuții de prelucrare a datelor (marketing, contabil, IT, etc.) precum și partenerilor noștri contractuali de încredere, selectați în mod atent:

  • furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe situat în România;
  • furnizorul serviciilor de contabilitate
  • furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail
  • procesatorii serviciului de plăți online

EVENIMENTE. SECȚIUNEA MEDIA

Pentru a vă putea prezenta cât mai complet evenimentele organizate, serviciile pe care le punem la dispoziție precum și atmosfera creată în cadrul acestor evenimente, publicăm pe site-ul nostru www.tusnadmarathon.ro pozele realizate de la evenimentele organizate.

Prin completarea și trimiterea formularului de înregistrare ne dați acordul dvs. pentru prelucrarea imaginii dvs., în format foto și video. După desfășurarea evenimentului, acestea pot fi publicate pe pagina web a competiției, pe pagina Facebook și pe contul de Instagram. Fotografiile vor fi păstrate pe site și pe celelalte conturi pe o perioadă de 10 ani.

În plus, pozele și video-urile realizare în timpul evenimentului vor fi folosite în materialele de promovare ale evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. în mod gratuit şi necenzurat.

Fotografiile și înregistrările audio/video sunt proprietatea exclusiva a Asociatia Vox Iuventutis acesta având dreptul de a dispune în orice mod de acestea. Dvs., în calitate de persoană vizată aveți dreptul să vă exercitați toate drepturile prevăzute în Regulament și prin prezenta Politică.

REZULTATE/CLASAMENTE

Pentru a putea vizualiza în timp real rezultatul clasamentului la cursa la care ați participat afișăm pe site-ul nostru secțiunea Rezultate unde publicăm numele și prenumele, nr. de concurs, timpul realizat, categoria de vârstă și locul în clasament.

Temeiul prelucrării acestor categorii de date cu caracter personal este interesul legitim al Asociatia Vox Iuventutis, respectiv doar așa putem să ne desfășurăm activitatea și să vă ținem la curent cu ceea ce facem și să vă prezentăm rezultatul activității noastre.

NEWSLETTER – MARKETING DIRECT

Abonarea și dezabonarea la newsletter este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza consimțământului dvs. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra evenimentelor promoțiilor Asociatia Vox Iuventutis într-o anumită perioadă.

Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dvs. adresa de e-mail, nr. de telefon, nume, prenume. Aceste date for fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la evenimentele noastre. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dvs., durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.

Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa de mail info@tusnadmarathon.ro Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.

Datele dvs. nu vor fi transferate către niciun alt operator sau împuternicit și nu vor fi transmise către nicio țară terță și sau organizație internațională

III. COOKIE-URI

Site-ul www.tusnadmarathon.ro  foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Cookie-ul reprezinta un fisier de tip „.txt”, oferite browser-ului dvs. de un server web, ce poate fi plasat pe hard disk-ul dvs. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conţinutului acestuia.

Asociatia Vox Iuventutis poate folosi in cadrul www.tusnadmarathon.ro  cookies, stocând temporar date cu caracter personal pentru a îmbunătăți securitatea accesului la website și pentru a vă furniza servicii cât mai complete.

În plus faţă de informaţiile personale sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informaţii anonime care ne ajuta să întelegem mai bine cum este folosit site-ul şi cum putem să ne îmbunătaţim serviciile (de ex. Adresa IP, timpul petrecut pe pagină etc.).

Asociatia Vox Iuventutis nu are acces și nu poate controla Coockie-uri setate de alte pagini web. Aveți obligația de a accesa și de a citi Politicile aplicabile prevăzute pe aceste site-uri. Cookie-urile setare de Google Analytics sunt folosite în scop statistic iar cele setate de Facebook sunt folosite în scop statistic și de marketing dacă v-ați dat consimțământul pentru asta.

Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a vă identifica pe dvs.

În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dvs., puteți să împiedicați stocarea de cookies pe hard discul dvs. prin dezactivarea stocărilor de cookies în setările browser-ului dvs. Dacă nu doriţi informaţii colectate prin utilizarea de Cookie-uri, există în multe browsere un procedeu simplu care vă permite să respingeţi sau să acceptaţi caracteristicile/funcţiile Cookies. Vă rugăm să reţineţi: Cookie-urile ar putea fi necesare pentru a vă putea furniza anumite facilităţi ale serviciilor noastre online.

LINK-URI

Acest site conţine link-uri către alte site-uri (pixel Facebook, Google Analytics). Asociatia Vox Iuventutis nu este responsabil de politica de confidenţialitate practicată de aceştia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali şi a celorlalte informaţii referitoare la colectarea informaţiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informaţiilor colectate pe acest site.

IV. SECURITATEA DATELOR

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Vă asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât și online.

V. DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

Dreptul de a avea acces la datele dvs – puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

Dreptul de a solicita rectificarea datelor – în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor – aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.

Dreptul de a solicita ștergerea datelor – puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor) – puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată

Dreptul de a va opune prelucrării – aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs. vor fi șterse.

Dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată Asociatia Vox Iuventutis la adresa de email info@tusnadmarathon.ro

Prezenta Politică se completează cu Regulamentul de concurs ce pe care îl puteți accesa pe pagina noastră www.tusnadmarathon.ro.

Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori prin e-mail, astfel încât aceştia să fie permanent informaţi cu privire la informaţiile pe care le colectăm, cum le utilizăm şi în ce circumstanţe.

VI. DATE CONTACT

Asociatia Vox Iuventutis, e:mail: info@tusnadmarathon.ro